Zona crítica: Nebraska

De vegades la intimitat es torna insoportable, i amb ella certes relacions humanes, que es manifesten com a necessàries quan precisament més complicat resulta mantenir-les, en aquells moments en què les volunta...

Programa del 6 de febrer

Encetem el mes de febrer, típic més de premis amb els Gaudí, premiant el millor de l’any en cinema català. Hi vam assistir personalment i us expliquem tots els detalls i les entrevistes que vam poder realitzar....